Poradenstvo ohľadne obchodu a služieb

  • Komunikácia s partnerskými organizáciami v SR a zahraničí
  • Kulturológia, znalosti obchodnej politiky jednotlivých krajín
  • Prieskumy trhu
  • Príprava a realizácia obchodných vzťahov
  • Logistické služby
  • Sprostredkovanie colných deklarácií
  • Nadviazanie spolupráce s novými odbytovými kanálmi
  • Metódy platieb, zahraničný platobný styk