Implementácia výrobkov na svetové trhy

  • Prieskum trhu a podmienok pred vstupom (legislatíva, dopyt po tovare, konkurencia...)
  • Priame kontakty na importérov, distribútorov, colných deklarantov
  • Certifikácia tovarov v krajine, zabezpečenie povolení
  • Logistika
  • Príprava obchodnej stratégie
  • Vyjednávanie obchodných podmienok
  • Príprava a realizácia obchodných zmlúv
  • Realizácia obchodu