Implementácia nových výrobkov na Slovenský trh

  • Priame kontakty na obchodné reťazce v SR
  • Prieskum trhu
  • Možnosti obchodovania formou veľkoobchodu i maloobchodu
  • Príprava obchodných a marketingových stratégií
  • Príprava obchodných zmlúv, starostlivosť o zákazníka
  • Podpora predaja